Ubezpieczenie mieszkań – na co warto zwrócić uwagę?

0
1338

Niejednokrotnie osoby kupujące mieszkanie stają przed dylematem, czy należy zabezpieczyć się przed niechcianym zdarzeniem i dokonać zakupu ubezpieczenia nieruchomości. Biorąc pod uwagę fakt, iż większość z nas dokonuje zakupu, posiadając kredyt i przeznaczając na wymarzone cztery kąty swoje ostatnie oszczędności, wybór zdaje się prosty. Lepiej wydać co miesiąc niewysoką kwotę, której braku nie odczuje nasza kieszeń, niż zmagać się z widmem zalanych mebli lub spustoszeniem pozostawionym przez włamywaczy.

Czym kierować się przy wyborze polisy?

Przy bogatej ofercie składanej przez wielu ubezpieczycieli trudno o prosty i szybki wybór. Przede wszystkim powinniśmy kierować się własnymi wymogami i preferencjami, gdyż ze względu na dużą konkurencję ubezpieczyciele coraz częściej skłonni są do spełnienia indywidualnych potrzeb klientów.

Zwróćmy zatem uwagę na to, jak szeroki jest zakres wybieranej przez nas polisy ubezpieczeniowej. Często lista zdarzeń, na wypadek których przysługuje nam odpowiednie odszkodowanie, jest ściśle enumeratywnie określona.

Standardowy zakres zagrożeń, które oferuje większość ubezpieczycieli, to: pożar, uderzenie pioruna, osuwanie ziemi, powódź. Towarzystwa ubezpieczeniowe generalnie w swoich podstawowych ofertach nie przewidują ochrony obejmującej:

  • włamania,
  • rabunki,
  • zdarzenia związane z użytkowaniem nieruchomości.

Wyżej wymienione zazwyczaj wymagają dodatkowej opłaty, którą zdaje się, iż warto ponieść, gdyż ryzyko ich wystąpienia jest relatywnie wysokie. A im większe miasto, tym i większe prawdopodobieństwo włamań czy rabunków. Wystarczy porównać statystyki policyjne dotyczące np. Gdańska i Wejherowa, by się o tym przekonać.

Czym jest o.w.u.?

Ważną kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, są ogólne warunki ubezpieczenia. To tam znajdziemy nie tylko przedmiot ubezpieczenia, ale także podstawowe prawa nam przysługują i zasady, na podstawie których ubezpieczyciel ustali wysokość odszkodowania oraz sposób jego wypłaty.

Suma ubezpieczenia a wysokość składki ubezpieczeniowej

Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem mieszkania uzależnione są głównie od sumy ubezpieczenia, jaką ustalimy przed podpisaniem umowy. Suma ubezpieczenia to nic innego jak maksymalna granica, do której ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie z tytułu szkody.

Sumę ubezpieczenia ustala się według wartości rzeczywistej, odtworzeniowej lub rynkowej, w zależności od oferty ubezpieczyciela. Wartość rynkową mieszkania wyraża się jako kwotę, którą w dniu ustalania ceny właściciel mieszkania mógłby uzyskać w przypadku zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Przy ustalaniu wartości rynkowej branych jest pod uwagę szereg czynników, m.in. położenie nieruchomości i średnie ceny mieszkań w określonym punkcie.

Wartość odtworzeniową określa się w przypadku, gdy ubezpieczyciel zobowiązany będzie pokryć wysokość powstałej szkody, uwzględniając przy tym wartość nieruchomości. Wartość odtworzeniowa zapewnia możliwość zakupu nowego elementu w miejsce uszkodzonego, tj. niejako “odtworzenia” stanu sprzed szkody.

Wartość rzeczywista jest podstawą do wypłaty odszkodowania, które pomniejszone będzie o stopień zużycia danej rzeczy/ przedmiotu. Oznacza to, iż w przypadku np. awarii 2-letniej lodówki, dostaniemy kwotę odpowiadającą wartości takiej lodówki pomniejszoną o koszty amortyzacji. Dlatego też szczególnie przy ubezpieczaniu wnętrza domu warto zagłębić się w to, jaka wartość brana jest za podstawę przy obliczaniu wysokości odszkodowania.

Pamiętajmy również, że suma ubezpieczenia ulega odpowiedniemu pomniejszeniu w sytuacji, gdy ubezpieczyciel wyda nam kwotę z tytułu powstałej szkody. Jeśli zatem chcemy, aby suma ubezpieczenia pozostała na tym samym poziomie co sprzed szkody, należy pamiętać o dopłacie.

Materiał przygotowany przez: Rynek Pierwotny

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here